Medlemsinformation April-Maj 2019

     

April-Maj 2019 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2019-04-29
Nu står kastanjen i knopp i vår vackra park och Skåne är klätt i gult och grönt.

Styrelsen har beslutat

  • att dela in sig i olika arbetsgrupper för att fördela arbetet.
  • att vi ska fortsätta med EON som el-leverantör.
  • att köpa in en slangvinda för att kunna bevattna de nyplanterade växterna vid behov.
  • att ta in priser på målning av diverse dörrar och föreningens bänkar.

Ny medlem
Lägenhet 4244, Inger Wilche. Vi hälsar henne välkommen till vår förening.

Ny vaktmästare i föreningen
Daniel Carlsson. Man når honom enligt uppgift på anslagstavlan.

Körgrind
Ny motor på körgrind vid infart till hus 21 är monterad.

Banklån
Banklånet på 5 år er nu slutgiltigt placerat och räntan är fastställd till 1,23 %, vilket vi finner väldigt positivt.
Två lån återstår – ska placeras 2021 och 2022


Årsstämman
Är avklarad och ansvarsfrihet beviljad. Nu går vi vidare med tillförsikt. Stämmoprotokollet är undertecknat och klart.

Växter
Tillsammans med HSB tittar vi over om växterna i våra rabatter behöver förnyas eller förbättras.
Kom gärna med förslag på lämpliga växter

Brukarrådet - Fourgardens
På brukarrådsmötet 2019-05-07 kommer brukarrådsrepresentanterna att ta upp följande punkter:
Service på restaurangen, öppettider gällande omklädningsrum, städning av spa och omklädningsrum, greenen, boulebanan, skötsel av parken, belysning i parken, målning av bänkar i parken, gångar i parken, uppfräschning av möbler, reparation av ryggstöd i herrarnas bastu, klagomål på låg temperatur i bastu, lösa mosaikplattor i bassänger och frågan om man ska bygga upp en scen på restaurangens träddäck.

Brukarrådsrepresentanter är
Benny Harrtoft och Lars Alm

Nästa brukarrådsmöte
2019-06-18

Nästa styrelsemöte
2019-06-03

Styrelsen för brf Allén i Limhamn