Medlemsinformation april 2018


Extrastämma och ordinarie årsstämma
Den 7 juni har vi en extrastämma då vi tar ett andra beslut om att justera våra stadgar så de följer gällande lag. Det första beslutet tar vi på den ordinarie årsstämman den 8 maj, efteråt serveras en lättare förtäring.

Medlemsinformation
Årsstämman den 8 maj kommer att inledas med information om vilket arbete som gjorts sedan november 2017 då nuvarande styrelse tillsattes.

Varning för falska telefonsamtal
Återigen är det bedragare som ringer till våra medlemmar och påstår att våra taggar ska bytas ut! OBS! Lämna aldrig ut dina taggar, nycklar eller distansöppnare, det är ingen annan än vår vicevärd som hanterar dessa.

Felanmälan
Vi vill påminna om att Felanmälan ska göras på telefon 010-442 30 00.

Nya ägare till Victoria Park Service
Transaktionen är en ren bolagsaffär, att Victoria Park Service fått nya ägare (Four Gardens) innebär således inte någon skillnad gällande de avtal som finns mellan Brf Allén och bolaget Viktoria Park Service, samtliga rättigheter och skyldigheter gäller mellan parterna. Detta avser också de avtal som finns mellan de fyra bostadsrättsföreningarna och Victoria Park Service, t.ex serviceavtalet genom vilket servicen och vilka priser som får tas ut för denna service regleras.

Installation av undertrycksavgasare
Undertrycksavgasaren är nu levererad och ska installeras i vårt pannrum, efter att denna varit igång under en period kommer samtliga termostater i våra lägenheter att kalibreras. Vi ska försöka att göra kalibreringen i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) och filterbytet, detta innebär att lägenheterna bara behöver vara tillgängliga för hantverkarna vid ett tillfälle.

Föreningens värmepolicy
Föreningen ansvarar för att värmen i lägenheterna fungerar. Radiatorer, värmeledning, ventil och termostat är föreningens gemensamma ansvar. Lägenhets innehavare/medlemmar ska inte själva göra justeringar i sin lägenhet som t ex luftning av element, eftersom det kan skapa obalanser i systemet. I samband med kalibreringen (se ovan) kommer värmen i lägenheterna att justeras upp till en standard motsvarande 21,5 grader.

Trygghet och säkerhet
I samband med att nuvarande styrelsen utrett tidigare beslut (som inte genomförts); att byta ut armaturer på befintliga stolpar (utomhusbelysning) och att höja muren alternativt staket vid Kalkstensvägen 21, utreder styrelsen också möjligheten till att inhängna vår parkering samt att flytta infarten.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Allén