Medlemsinformation AUGUSTI 2018

     

Augusti 2018 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2018-08-14. Den fantastiska sommaren fortsätter, dock med lite behagligare temperaturer. Vi har också fått lite regn, till glädje för vår gräsmatta och våra växter. Styrelsearbetet rullar på och vi vill komma med lite information från vårt senaste styrelsemöte.

Leginella
Legionellafällan är nu i bruk.

Filterbyte och OVK-besiktning
Filterbyte kommer att utföras den 3 september, luckorna i trapphusen ska vara öppna under denna dag. Luckorna ska vara öppna från 07.00 - om luckan inte är öppen, kommer firman behöva göra en utryckning till för att byta filter och denna extra kostnad debiteras medlemmen.

OVK-besiktning och kalibrering av radiatorventiler kommer att utföras cirka en vecka efter filterbyte, Secon kommer att sätta upp lappar i trapporna när utförandet kommer att ske.


Vatten
Efter senaste regnet visade det sig att det fortfarande tränger in vatten på vissa balkonger. Styrelsen har en ständig kontakt och dialog med VP/PEAB gällande detta.

Staketet
Vi arbetar också med att ta in offerter på höjning av staketet, som tidigare beslutats.

Bänkar och Dörrhandtag
Jonny, vaktmästare på HSB, kommer att slipa och olja in våra bänkar och dörrhandtagen på våra entrédörrar.

I parken
På förekommen anledning vill vi påminna om att hundar ska vara kopplade inom området och att man undviker att ta genvägar genom rabatterna, samt att alltid stänga dörren till soprummet när man kastar sopor. Allt enligt tidigare utlämnade trivselregler.

Brukarrådsmöte
Vi kommer snarast möjligt efter Brukarrådsmötet återrapportera om det som togs upp på mötet.

Medlemsmöte 
Styrelsens förhoppning är att vi ses på medlemsmötet den 30 augusti klockan 18.30.

Styrelsesmöte
Nästa styrelsemöte den 11 september 2018.

Styrelsen vill önska alla medlemmar en fortsatt trevlig och varm sommar.
Brf Allén