Medlemsinformation AUGUSTI 2019

     

Augusti 2019 - Information till medlemmarna efter styrelsemöte den 5 augusti 2019.
Hösten är i antågande och det är snart dags för kräftor med tillbehör.


Miljörum
Vi har beställt rengöring av sopkärlen i miljörummen.

Välkomna
Styrelsen hälsar Antonia Kralj i lägenhet 4133 välkommen.

Målning
Målning av dörrar och bänkar är slutfört. Kompletteras med målning av handtag och räcken.

Garage
Det är en pågående diskussion om förråd och garage med Four Gardens.
Tänk på att, som tidigare informerats, inte lämna ut uppgifter om parkering och förråd till Four Gardens.


Four Gardens
Det pågår en fortlöpande process angående konceptet. Vi har möte med Fyra Föreningar den 6 augusti.

Styrelsen
Lars Alm har valt att avgå från styrelsen. Vi vill tacka Lars för hans arbete som sekreterare i brf. Allén.
Patricia Löf går in som ledamot i hans ställe.

Nästa brukarrådsmöte 
2019-08-29 (Lämna gärna förslag om vad som ska tas upp på detta möte.)

Nästa styrelsemöte
2019-09-02

Styrelsen för brf Allén i Limhamn