Medlemsinformation DECEMBER 2018

     

December 2018 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2018-12-06 Styrelsen tackar för den stora uppslutningen till medlemsmötet som gick i positiv anda och som gör det lättare för styrelsen att arbeta vidare för föreningens bästa.

Vicevärd
Från och med januari 2019 har vi en ny vicevärd från HSB, Markus Hedenskog. Samma telefonnummer och mail-adress gäller.

Likvida medel
Styrelsen har beslutat att placera 1 miljon av föreningens likvida medel på ett räntebärande konto hos HSB till en årlig ränta på 1,06 procent.

Budget 2019
Budget är lagd för 2019. Styrelsen räknar inte med några större utgifter under 2019, därför ser styrelsen inte någon anledning till hyreshöjning.

GDPR
Styrelsen har beslutat att Daniel Budtz kommer att vara ansvarig för föreningens GDPR policy.

PEAB
PEAB har avslutat arbetet med läckande tak i hus 21. Framtida regn får visa om det är tillräckligt.

Entré
Tyvärr har bytet av entrépartier flyttats fram till januari, detta på grund av leveranssvårigheter.

Välkomna
Styrelsen hälsar ny medlem, Mona Pojhanen i lägenhet 4223, välkommen.

Soprummen
Styrelsen vill vädja till medlemmar att försöka hålla ordning i soprummen under helgerna då tyvärr inte någon extratömning är möjlig. Om det blir fullt kan man kasta sopor på återvinningsstationen vid Ollebo.

Medlemsmöte
Som vi talade om på medlemsmötet vill styrelsen att de cyklar som står på garageplatser idag ska placeras på de två handikapplatserna i garaget.

Trapphusen
Styrelsen vill inte att medlemmar klistrar upp meddelanden i trapphusen. Styrelsen ser hellre att man kontaktar oss så att vi kan sätta in eventuella meddelanden i anslagstavlorna eller att det eventuellt skrivs in i kommande informationsblad.

Brukarrådet
 - Four Gardens kommer att höja kostnaden för första natten i uthyrningsrummen, höjningen diskuteras på nästa Brukarrådsmöte.

 - Four Gardens vill också att man undviker att störa loungepersonalen mellan klockan 13.00 och 13.30, detta för att personalen ska få en lugnare lunch (dock är inte receptionen stängd under denna tid).

 - Vattning av blommor och nyckelförvaring kommer utföras som tidigare. Hämtning av post kommer att diskuteras på nästa Brukarrådsmöte.

 - Four Gardens har beslutat att de som har pengar kvar på sitt kort 2018-12-31 kommer att få detta belopp överfört till ett presentkort som kan användas i restaurang, lounge och SPA.

 - Boende som är över 15 år har tillåtelse att vistas själv på gym och SPA, dock får de inte ta med några gäster

Nästa Brukarrådsmöte
2019-01-21. Styrelsen önskar synpunkter senast 2019-01-14.

Nästa styrelsemöte
2019-01-24

Önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen för brf Allén