medlemsinformation februari 2018


I samband med att Victoria Park offentliggjorde avyttrandet av segmentet Livsstilsboende enligt nedan bifogad pressinformation fick styrelsen en skriftlig information av Peter Strand (VD Victoria Park). Transaktionen är en bolagsaffär, försäljningen innebär inte någon skillnad gällande de avtal som finns mellan Brf Allén och bolaget Viktoria Park Service, samtliga rättigheter och skyldighete gäller mellan parterna.  Med anledning av ovanstående är styrelsens ordförande kallad till ett informationsmöte den 27 februari.

Pressmeddelande 9 februari 2018 - Victoria Park avvecklar segment Livsstilsboende
Victoria Park har tecknat avtal om att avyttra segmentet Livsstilsboende. Köpare är ett bolag som drivs av Bengt Mårtensson, eventarrangör, och Angela Kingberg, registrerad fastighetsmäklare. Transaktionen, som sker i bolagsform, har ingen resultat- eller likviditetspåverkan. Nuvarande personal är anställda i det överlåtna bolaget och övergår därmed till köparens koncern. Frånträde sker den 1 mars.

Verksamheten omfattar en serviceverksamhet, som driver bland annat spa-anläggning och en mängd servicetjänster i anslutning till livsstilsboendet. Victoria Park har under 2017 färdigställt och sålt den sista etappen av de totalt 325 bostadsrätterna som är kopplade till servicekonceptet. Bengt Mårtensson och Angela Kingberg är två lokala profiler som tillsammans har gedigen kunskap om service- och eventbranschen samt bostadsrättsfrågor. Därmed ges än bättre förutsättningar för att driva och ytterligare utveckla den aktuella serviceverksamheten. Framöver kommer Victoria Park att lägga fullt fokus på att förvalta och förädla vårt fastighetsbestånd bestående av mer än 13 000 hyresrätter, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Allén