Medlemsinformation JANUAR 2019

     

Januar 2019 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2019-01-24. Då går vi in i 2019 med nya och friska krafter.
Sedan vintersolståndet den 24/12 2018 har dagen förlängts med mer än 1 timme och 20 minuter, alltså går vi mot ljusare tider.

Rökluckor
Styrelsen har beslutat att anta anbud från Örestads Brandtjänst gällande service på rökluckor.

Årsstämma
Just nu arbetar styrelsen med kommande årsstämma.

Fullvärdesförsäkring
Styrelsen har beslutat att förlänga fullvärdesförsäkringen med Länsförsäkringar.

Yttertak
Efter förfrågan från medlem har styrelsen beslutat att sätta lås på luckor till yttertak.

Lägenhetsförråd
All fördelning av lägenhetsförråd sker via styrelsen.

Branddörrar
André Peller på Great Security har besiktigat våra skeva branddörrar och har meddelat att dessa är godkända med anledning av att det finns svällist.

Medlemsmöte
Vid senaste medlemsmötet ville medlemmar har Bengt Mårtenssons mail-adress, denna är martensson@fourgardens.se

Soprummen
Sortering av sopor är under all kritik. SKÄRPNING!!

Byggnadslov
Föreningens byggnadslov gällande inglasning av balkonger gäller till och med 2020-01-09, då ska eventuella pågående inglasningar vara färdigställda. Efter detta datum får medlem själv söka och bekosta byggnadslov.

Brukarrådet
Då brukarrådsmötet den 21/1 2019 blev inställt på grund av sjukdom finns inget nytt att rapportera.

Four Gardens 
Efter styrelsemötet har det florerat en del rykten gällande Four Gardens. Styrelsen har inte fått någon information och vi återkommer så fort vi får information från Four Gardens.

Nästa styrelsemöte
2019-02-21

Styrelsen för brf Allén