Medlemsinformation JULI 2018


Juli 2018 - Styrelsen har haft en positiv start med sitt arbete för föreningen, och vi kan redan meddela följande;

Legionellafilter
Miljöförvaltningen har godkänt vårt förslag av installation av legionellafilter, styrelsen har beslutat att beställa denna installation och framtida service på denna av Secon AB. Efter detta avskriver Miljöförvaltningen ärendet.

Hemsidan
Styrelsen har påbörjat uppdatering av hemsidan, lagt in gällande stadgar samt diskuterar uppdatering av boendepärmen.

OVK-besiktning, filterbyte
Efter jämförelse av anbud beslöt styrelsen att beställa OVK-besiktning, filterbyte och kalibrering av radiatorventiler av Secon AB.

Elnätsavgiften
Kommer att höjas från och med 2018-07-01.

Förfrågan från medlem
Det har kommit in en förfrågan från medlem om föreningen kan plantera några fjärilsbuskar som eventuellt kunde bekostas av medlemmen. Styrelsens beslut om detta är att ingen medlem får plantera någonting i rabatterna men om några buskar i framtiden behöver bytas ut ska detta lämnas som ett förslag till HSB.

Avtal
Avtal avseende fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård, vicevärdtjänst samt avtal avseende administrativ förvaltningsentreprenad hos HSB kommer att sägas upp för omförhandling.

Brukarrådsmöte
Nästa brukarrådsmöte kommer att vara den 20 augusti. Eventuella frågor eller förslag till detta möte lämnas till styrelsen senast 2018-08-13.

Låssmed
Nuvarande kontrakterad låssmed kommer att bytas till Allmänna Lås på Hyllie kyrkoväg i Limhamn.

Balkonger
De fortsatta problemen med läckage på balkonger i hus 21 kommer att tas upp på möte med Victoria Park AB och Peab.

Garage
Gällande skada i garage kommer SYDBAB att åtgärda detta

Styrelsesmöte
Nästa styrelsemöte 2018-07-19

Styrelsen
Brf Allén