Medlemsinformation 2 JULI 2018

     

19 juli 2018 - Det fantastiska vädret fortsätter med sol och värme och styrelsen arbeter positivt vidare med sitt arbetar för föreningen.
Vi kan meddela följande;


Vattna
Med anledning av det fantastiska vädret har styrelsen, efter samråd med HSB gällande växternas beskaffenhet, beslutat att inte vattna i rabatterna.

Leginella
Legionellafällan är installerad till en kostnad av 90 000 kronor exklusive moms, den är dock ännu inte satt i bruk.

Medlemsmöte 
Styrelsen planerar att hålla ett medlemsmöte torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 18.30. Inbjudan kommer att skickas ut senare.

Folk i parken
Då det under en tid varit mycket obehörigt folk i parken kommer styrelsen att ha en diskussion med Four Gardens om hur vi kan försvåra för icke boende restauranggäster att ta sig in i parken.Kommer att höjas från och med 2018-07-01.

Four Gardens
Styrelsen kommer också att ha en diskussion med Four Gardens gällande skyltningen på parkeringen.

Brukarrådsmöte
Påminnelse om att nästa Brukarrådsmöte kommer att hållas den 20 augusti. Lämna förslag till styrelsen om vad ni anser att vi ska ta upp på mötet.

Vicevärd
Vicevärd Anna Malmström kommer att vara anträffbar i Styrelserummet tillsammans med representant från styrelsen måndagen den 13 augusti kl.16.30-17.00

Styrelsesmöte
Nästa styrelsemöte den 14 augusti 2018.

Styrelsen vill önska alla medlemmar en fortsatt trevlig och varm sommar.
Brf Allén