Medlemsinformation JUNI-JULI 2019

     

Juni-Juli 2019 - Information till medlemmar efter styrelsemöte juni + juli 2019.
I denna ljuva sommartid hoppas vi att vi i år får en mer normal svensk sommar utan fjorårets tryckande värme.


Styrelsen har beslutat att anta följande offerter

  • Målning av dörrar och bänkar från Citymåleri och Konsult (Målningsarbetet startar 2019-07-08)
  • OVK-besiktning i trapphus från Assemblin
  • Filterbyte i lägenheter från Installationsteamet
  • Samt diverse komplettering av växter från HSB

HSB

  • Fredrik Magnusson blir även fortsättningsvis vår ekonom på HSB
  • På inrådan av Niklas Olsson, jurist på HSB, har styrelsen bemött justeringsman Carola Teirfolks tillägg till protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019-04-17
  • Styrelsen har sagt upp avtalen med HSB för omförhandling

Välkomna
Styrelsen vill hälsa följande nya medlemmar välkomna: Gunilla och Roland Holmqvist lägenhet 4452

Kontakt

All kontakt med styrelsen gällande frågor och synpunkter som rör föreningen ska skickas via mail till styrelsen eller brev som lämnas i receptionen. Ingen direkt kontakt med enskilda ledamöter.

Parkering
Respektera att parkering på gården utanför hus 21 inte är tillåten, förutom av de två medlemmar som har blivit tilldelad parkering.
Dock är på- och avlastning tillåten.

Information
Information gällande Telenors utbud kommer att finnas i Bopärmen snart (på hemsidan).
Även uppdaterad information för mäklare kommer att finnas på hemsidan.

Garage
Avtalet hos Kone gällande garageporten löper vidare.

Four Gardens
Four Gardens har tagit över uthyrningsansvaret för våra garage- och parkeringsplatser.

Brukarrådet - Fourgardens
 - Brf Paviljongen förhandlar med Four Gardens om att ta över skötseln av parken, dock har förhandlingarna strandat.
 - På Brukarrådsmöte har det bestämts att Four Gardens ska gå ut med månadsinformation men då Four Gardens inte efterlever beslutet om detta kommer här information.
 - Varm mat ska finnas för servering i loungen.
 - Öppettider för utomhuspoolen kan vid fint väder förlängas till klockan 20.00.
 - Boende ska vid så kallad After work på Spa inte betala inträdesavgift men erhåller då ingen välkomstdrink.
 - Vid byte av en styck brunchkupong till två lunchkuponger är kostnaden 10 kronor.
 - Omklädningsrummen stängs nu klockan 22.00.
 - Inga handdukar för utlåning på SPA under sommarsäsongen.
 - Four Gardens har skickat ut en enkät, detta utan att ha informerat på Brukarrådsmöte. Det är upp till var och en att svara.


Nästa brukarrådsmöte 
2019-08-29 (Lämna gärna förslag om vad som ska tas upp på detta möte.)

Nästa styrelsemöte
2019-08-05

Styrelsen för brf Allén i Limhamn