Medlemsinformation mars 2018


Föreningens lån
Styrelsen har genomfört en upphandling i konkurrens mellan flera banker. Efter förhandling med några av bankerna har styrelsen beslutat att föreningens lån med en kapitalskuld om 20 miljoner och med konverteringsdag 2018-04-27 ska läggas om och då med rörlig ränta. Det nya ränterörliga lånet får 3 månaders räntebindning med en indikativ ränta på 0,58%, slutgiltig ränta fastställs på lånets utbetalningsdag.

Installation av undertrycksavgasare
I januaris medlemsinformation informera styrelsen om olika aktiviteter/projekt under 2018, ett av dessa var att installera en undertrycksavgasare för att slippa luftfickor och avluftningsproblem i vårt värmesystem. Styrelsen har nu handlat upp en undertrycksavgasare, leverans och igångkörning av denna kommer att ske under vecka 13-14.

Nya ägare till Victoria Park Service
Inför tillträdet den 1 mars har styrelsen varit på ett informationsmöte med de nya ägarna. All koppling till Viktoria Park AB upphör i samband med övertagandet den 1 mars. Detta innebär att namnet Victoria Park med tillhörande varumärke omgående tas bort. De nya ägarna kommer inom kort att presentera ett nytt namn. Verksamhetschefen Ingela Kronsell slutar sin anställning i samband med övertagandet och de nya ägarna tar då över ledningen och driften av serviceverksamheten.

En utförligare presentation och information från de nya ägarna är utlovad och kommer i samband med månadsbrevet i mars.

Garage hissen
Hissen går men dörren på nedre plan öppnar inte automatiskt. Dörrautomatiken måste byta ut, den vi har i dag tillverkas inte längre varför en helt ny måste beställas, med lite tur så blir den utbytt i mitten av vecka 10.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Allén