Medlemsinformation MARS 2019

     

Mars 2019 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2019-03-28
Vi går en härlig tid till mötes nu när naturen börjar skifta till grönt.

Uthyrning i andra hand
Styrelsen har beslutat att godkänna andrahandsuthyrning av lägenhet 4413.

Tagg-system 
Tagg-systemet är nu installerat på dörrarna till miljöhusen.

Bygglov för inglasning 
Styrelsen vill påminna om att gällande bygglov för inglasning gäller året ut och då ska eventuell inglasning vara färdigställd.

Staketet
Styrelsen har beslutat att sätta upp spaljé med armeringsjärn där murgröna ska klänga samt innanför detta plantera Red Cushon samt vildvin på de befintliga spaljéerna för att skapa trivsam miljö.

Brukarrådet - Four Gardens 

Information från Brukarrådsmötet:

  • Four Gardens har beslutat att man fortfarande kommer att erbjuda posthämtning. Posten förvaras i ett låst högskåp som kommer att stå precis utanför receptionen.

  • Alla fyra föreningarna kräver att omklädningsrummen ska vara öppna till klockan 22.00, dock kan man inte utnyttja klädskåpen efter att personalen gått hem.

  • Four Gardens håller på att undersöka om brunchkupongerna kan slopas och införa något annat system. De undersöker även om vi ska kunna använda brunchkupongerna på Bakfickan, dock endast för mat.

  • Efter klagomål från medlem gällande mängden vin i glas som serveras i loungen meddelade Four Gardens att man serverar 20 cl vin som tidigare.

  • Nästa brukarrådsmöte 2019-05-09.
    Om ni vill att något ska tas upp på detta möte så vill vi ha in dessa synpunkter senast 2019-05-02

Information
Styrelsen vill också meddela att Christer Pettersson, som blev invald i styrelsen vid föregående årsstämma, har avlidit.

Nästa styrelsemöte
Tid för nästa styrelsemöte bestäms av styrelse som väljs på årsstämman 2019-04-17.

Styrelsen för brf Allén