Medlemsinformation NOVEMBER 2019

     

November 2019 - Information till medlemmarna efter styrelsemöte den 04. november 2019.

Målning/Tvättning
Vi har avtalat med ”Robban” som målat dörrar och bänkar att han ska fortsätta med räcken och handtagen. Han kommer även att börja en tvättning av Hus 4.

Fastighetsskötsel mm.
Vi har beslutat att anta Örehus offert därför att det har varit mest fördelaktigt gällande Ekonomi, Fastighetsskötsel, Lokalvård, Vicevärd, Vaktmästare samt Jour. Örehus startade 1992 har i dag 50 anställda och förvaltar föreningar i hela Malmö. orehus.se

Framtida underhåll
Vi har även tittat på kommande kostnader och utgifter inför framtida underhåll. 2012-2019 är 8 år utan avgiftshöjning. En höjning av räntan skulle innebära ca. 550.000 kr. per procent. Därför har styrelsen beslutat en höjning på 3%, vilket medför att vi ökar intäkterna med ca. 110.000 kr. och är bättre förberedda inför kommande kostnader.

Höjning från och med Januari 2020.

Filterbyte
Filterbytet är gjort och kommer att debiteras Januari.

FOUR GARDENS (4G)

  • Det har skett en förändring i (4G). Mårten Svensson har köpt aktie-majoriteten. Vi förväntar oss att 4G informerar om detta då styrelsen inte blivit informerad.
  • Då det varit mycket besvärligheter med våra måltidskuponger (Brunch med byte ibland tillägg osv.), har därför Allén föreslagit på brukarrådet att kupongen skall tas bort ifrån servicekonceptet med motsvarande kostnad - så att alla kan äta när de vill utan tvång. Detta bestäms på nästa brukarråd.

  • Turbulens med garage- och parkeringsplatser har väl alla upplevt, vi får hoppas att 4G har lyckats lösa alla problem med faktureringen. Ansvaret är helt 4G`s.

Nu hoppas vi på ny ägare och förändringar till det bättre för oss alla i Allén.

Nästa styrelsemöte
2019-11-25

Styrelsen för brf Allén i Limhamn