Medlemsinformation OKTOBER-NOVEMBER 2018

     

Oktober-November 2018 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2018-10-30
Även oktober blev en sommarmånad med många varma och soliga dagar, dock börjar temperaturen nu att krypa nedåt.


Vicevärd
Då vår vicevärd Anna Malmström blivit sjuk har vi en tillförordnad vicevärd, Fredrik Olsson. Felanmälan görs fortfarande på samma telefonnummer eller mail.


Felanmälninger
Alla felanmälningar måste gå via HSB, annars riskerar man att få betala fakturan själv.


Budget 2019
Tillsammans med HSB har styrelsen lagt budgeten för 2019. Inga hyreshöjningar är planerade 2019.


Likvida medel
Då föreningen har en god ekonomi har styrelsen beslutat att undersöka möjligheten att placera en del av våra likvida medel på ett räntebärande HSB-konto.


Ägarutdelning
Föreningen har fått en ägarutdelning på 5.830 kronor från Länsförsäkringar.


Entré
Under vecka 48 och fram till årsskiftet kommer våra entrédörrspartier och dörrar till garagenedgångar att bytas ut.


Nytt serviceavtal
Styrelsen har tecknat ett nytt serviceavtal med Secon som sköter vår VS-anläggning. Trots att detta inkluderar service av legionellafällan får vi en årlig sänkning av kostnaderna på cirka 11.000 kronor.

Nytt avtal med HSB 
Styrelsen har tecknat ett nytt avtal gällande administrativ förvaltning och vicevärdstjänster med HSB, avtalet löper på ett år.


Skötsel
Allmänna Lås tar över skötseln av våra entrédörrar.


Four Gardens - Serviceavgiften
Gällande serviceavgiften har en indexuppräkning gjorts så att varje medlem kommer att betala 21 kronor extra i månaden retroaktivt från 2018-07-01. Den nya serviceavgiften blir 1.353 kronor per månad.


Växter
Styrelsen håller på att ta in priser på växter för att försvåra för utomstående att ta sig in över muren.


GDPR
Arbetet med att utforma vår GDPR-policy fortskrider tillsammans med HSB.


Välkomna
Styrelsen vill hälsa följande nya medlemmar välkomna: Ingrid Nilsson lägenhet 4451 inflyttning april 2019, Hans Lewicki lägenhet 4424 inflyttning november 2018, Britt Borgström lägenhet 4333 inflyttning början av 2019 och Inga-Lill Andersson lägenhet 4341 inflyttning november 2018.


Medlemsmöte
Vi kommer att hålla ett medlemsmöte 2018-12-12. Ytterligare information kommer senare.


Tack
Vår tidigare ordförande Olle Johansson har efter en längre tids sjukdom avlidit. Styrelsen vill tacka för de insatser han har gjort för föreningen.


Nästa styrelsemöte
Er den 06/12 2018.


Önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig höst.

Styrelsen för brf Allén