Medlemsinformation OKTOBER 2019

     

Oktober 2019 - Information till medlemmarna efter styrelsemöte den 7. oktober 2019.

Informationsmöte 

Paviljongen hade informationsmöte där det blev mest frågor om hur det går med avtalet mellan fyra föreningar och Four Gardens (FG). Tyvärr är läget för närvarande fastlåst men vi vill på detta sätt meddela vår nuvarande situation. 

Där meddelades bland annat att den privata köpare som är intresserad att ta över bor hos Paviljongen och fortsätter att förhandla

Status på Servicekonceptet
Bemanningen i receptionen har varit undermålig, en anställd har blivit anklagad för detta, med följd att denne inte kommer tillbaka.
Vi har påpekat att det är ledningens ansvar och att vi kräver att receptionen hålls öppet enligt avtal. Skatteverket, Tillståndsmyndigheten, Polisen samt Miljö och Hälsa har varit i loungen och restaurang FourGardens Mat & Bar för undersökning. Detta kommer att följas upp.

Många vill att vi ska hålla inne betalningen till Four Gardens för konceptet. Det är svårt eftersom FG genom advokat meddelat oss att i så fall kommer de att portförbjuda oss i alla lokaler samt allt som ingår i konceptet. Även risk att vi blir skadeståndsskyldiga för de drygt 30 år som återstår av kontraktet.


För att bättre förstå och veta hur vi ska hantera denna komplexa fråga har Olof Omdal (ordförande Paviljongen) tagit kontakt med advokatbyrå för att vi ska kunna få juridisk hjälp och möjlighet att gå vidare på ett korrekt sätt.

Det florerar rykten
  - att poolen inte sköts med risk för stängning.
  - att Angelas högra hand ska ta över samt att det varit tvivelaktiga spekulanter och tittat.
  - att FG är nära konkurs med stora lön och leverantörsskulder.


Detta för oss inte närmare en lösning. Faktum är att konceptet sköts dåligt med försämrad kvalité sen FG tog över. Alla styrelser prioriterar och tänker lösa detta problem. Att räkna upp allt behövs inte men vi har alla upplevt försämringarna. För framtida förhandlingar är allt noterat men händer ännu mer så vill vi gärna bli informerade.

Årsredovisningen är äntligen inlämnad och innebär att fortsatta förhandlingar är möjliga. Det är upp till Four Gardens att visa att de är villiga att avsluta sin verksamhet. Blir det förhandlingar kommer vi att kalla till informationsmöte och därefter extrastämma för att bestämma hur vi ska gå vidare.

OBS! BRF Allén har betalat elfakturor för garaget 2018-2019, som har blivit feldebitterade, vilka skulle betalts av FG. BRF Allén har lämnat krav på dessa till FG.

Nästa brukarrådsmöte 
2019-10-23 kom med idéer och förslag.

Nästa styrelsemöte
2019-11-04

Styrelsen för brf Allén i Limhamn