Medlemsinformation SEPTEMBER 2018

     

September 2018 - Information till medlemmar efter styrelsemöte 2018-09-11
Efter en fantastisk sommar är nu hösten på gång med alla sina fina färger och trivsamma inomhusstunder samt lite behagligare temperaturer. 


Staketet
Efter kontakt med Stadsbyggnadskontoret har vi fått besked om att det kommer att bli svårt att få bygglov för att sätta staket på muren. Detta på grund av att marken där muren finns är skyddad mark och maxhöjden 1,6 meter är räknad från utsidan, vilket innebär 1 meter på insidan. De rekommenderade oss att man kan sätta växter på insidan av muren för att försvåra för obehöriga att ta sig in på området. Styrelsen kommer att ta in priser på att sätta växter och vi återkommer i ärendet.

Grillar
De nya grillarna i parken är nu på plats. Man har även köpt in nya utemöbler till grillplatserna samt lagt plattor under utemöblerna.

Legionella kompensation
Styrelsen kommer att söka kompensation från Victoria Park för installationen av legionellafällan samt för de drifts- och servicekostnader som kommer att drabba vår förening.

Välkomna
Vi hälsar Jan och Birgitta Ekholm, lägenhet 4432, välkomna (inflyttning i januari 2019). Vi hälsar även välkommen till Peter Kramberger som hyr lägenhet 4433 i andra hand från och med 1/9 2018 och ett år framåt.

Uthyrning i andra hand
Styrelsen har beslutat att vid uthyrning i andra hand kommer lägenhetsinnehavaren att bli debiterad en administrativ avgift på 1.500 kronor per ansökan. Uthyrningen måste anmälas till styrelsen i god tid om hur länge man tänker hyra ut samt skäl för uthyrning. Vi har även vårt boendekoncept att ta hänsyn till. Det är också viktigt att veta att lägenhetsinnehavaren bär det fulla ansvaret.

Bänkarna
Bänkarna är inoljade för att klara vintern, dessa kommer att åtgärdas bättre till våren 2019.

OVK-besiktning
Arbete med OVK-besiktning och kalibrering av radiatorventiler kommer att utföras omkring den 26 till 27 september 2018.
Secon kommer att avisera i trapporna angående detta.

Nya Nycklar 
Från och med nu har Allmänna lås på Hyllie Kyrkoväg 57, Limhamn, hand om vår tillverkning av nya nycklar. För att få ny nyckel måste man först kontakta styrelsen, därefter får man själv hämta och betala nyckeln hos Allmänna lås. Vi erhåller 10 procent på allt övrigt i butiken.tyrelsens förhoppning är att vi ses på medlemsmötet den 30 augusti klockan 18.30.

Extralås
Det har monterats extralås på grinden mellan hus 15 och restaurangen, detta för att försvåra för obehöriga att ta sig in på området.

Four Gardens
Four Gardens vill dra ner filmvisningarna från tre till två varje kväll, dock tre filmer i veckan samt att receptionspersonalen vill ha frågestunder vid tre tidsbestämda tillfällen per dag och lunchstängt. Styrelsen sa ett bestämt nej till dessa frågor.

Nästa Brukarrådsmöte
Er den 5/11 2018. Eventuella frågor lämnas till styrelsen via mail senast 29/10 2018.

Nästa styrelsemöte
Er den 30/10 2018.

Önskar alla medlemmar en skön och trevlig höst.
Styrelsen för brf Allén