Medlemsinformation SEPTEMBER 2019

     

September 2019 - Information till medlemmarna efter styrelsemöte den 10. september 2019.
Nu sjunger sommaren på sista versen och vi närmar oss en underbar höst.

Bästa möjliga avtal
Vi har inlett förhandlingar med Bredablick, HSB och Örehus gällande markskötsel, ekonomi, lokalvård och fastighetsskötsel för att få bästa möjliga avtal.

Ny Vicevärd
Vi har fått en ny HSB vicevärd, som heter Linnéa Råbratt, som vi hälsar välkommen. Man når henne enligt uppgift på anslagstavlan.

Soprum

Tvätt av soprum och kärl är beställt.

Elbilar
Vi har fått en förfrågan om laddstolpar till elbilar. Finns det några fler, som är intresserade, kontakta styrelsen på mail: styrelsen@vp-brfallen.se

Post
Fyra föreningar har skrivit en förfrågan till Posten om att få en brevlåda i närområdet.

Aktiviteter
Det har gjorts en sammanställning av olika aktiviteter i våra föreningar, som kommer att distribueras i era brevlådor, finns även på vår hemsida och i pärmen i receptionen.

FOUR GARDENS (FG)

 - OBS! FG har ändrat parkeringstiden för gäster från 4 till 1 timme.
 - Var observant på att du får räkningen för parkeringsavgiften i tid! (kommar nu från FG).
 - Angela Kindberg, ägare till FG, har meddelat att hon är öppen för att sälja företaget till de boende.

Då årsredovisningen inte är underskriven eller inlämnad i tid, är det inte möjligt för Alléns styrelse att gå vidare i förhandling.
Vid eventuellt kommande förhandlingar, kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte.
Därefter kallas ni till en extrastämma för att rösta och bestämma hur vi ska gå vidare.

Nästa brukarrådsmöte 
Lämna gärna förslag om vad som ska tas upp på nästa möte.

Nästa styrelsemöte
2019-10-07

Styrelsen för brf Allén i Limhamn